شیمیایی آمریکا قرارداد آمریکایی نیروی هوایی

شیمیایی: آمریکا قرارداد آمریکایی نیروی هوایی نیروی دریایی پایگاه هوایی تجهیزات نظامی اخبار بین الملل

مستاجران را تا این حد مستاصل ندیده‌ بودیم, آوار قیمت سود و رکود ساخت و ساز بر

در حالی که اجاره‌بها تابع قیمت مسکن بوده و قیمت‌ مسکن این روزها از ثبات نسبی برخوردار هست، ولی گزارش ها از زیاد کردن بی ضابطه اجاره بهای مسکن در بازار حکایت..

ادامه مطلب